Saturday, 9 December 2017

Lirik Sinding Ponisiou - Clarice John Martha

You're viewing lyrics and music video for Sinding Ponisiou by Clarice John Martha.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Sinding Ponisiou - Clarice John Martha.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Sinding Ponisiou - Clarice John Martha
Lirik lagu Sinding Ponisiou - Clarice John Martha


Rongoho poh dah iti sindingku
Poungkaponku doid dia koupusan
Sinupuku doh pongkulalangad
Ponisiou dino ginawonu

Tagako po'd toruhai
Ino kalangadannu koginawaan
Andadon koulianku
Do hino id toningnu sogigisom

Miginawo.. om miupus

Oilaan ku'd osongulunan koh
Monoguang doh koposion
Nga hiti oku'd sodu doh namot
Toririmo doh poingupus dia

Tolupo koh tihadnu
Pisoko sikok om no kolungguyan
Pihido romounu
Tomposio sunuwaunu
Miagal laid.. timpuku doh
Minamanau uh..

Disclaimer: Lyrics and music video of Sinding Ponisiou - Clarice John Martha provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Sinding Ponisiou - Clarice John Martha lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Yang Penting Pandai Goyang-Goyang - Jos Ginsos

You're viewing lyrics and music video for Yang Penting Pandai Goyang-Goyang by Jos Ginsos.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Yang Penting Pandai Goyang-Goyang - Jos Ginsos.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Yang Penting Pandai Goyang-Goyang - Jos Ginsos
Lirik lagu Yang Penting Pandai Goyang-Goyang - Jos Ginsos


Kurus bukan putungan poring
Tapi lingang lingang menarik
Asal ada semua jadi
Yang penting pandai goyang-goyang

Nunu ma guno sawo olombon
Paling paling putungan torom
Tapi silik silikan mombunu
Yang penting pandai goyang-goyang

[1]
Piloson ayam tua
Gontian ayam kampung
Sawo nopodod numbur satu
Maan pondod popitomongon

[2]
Tua tua makin menjadi
Tapi berpengalaman tinggi
Asal ada semula jadi
Yang penting pandai goyang-goyang

Repeat [1][2]

Disclaimer: Lyrics and music video of Yang Penting Pandai Goyang-Goyang - Jos Ginsos provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Yang Penting Pandai Goyang-Goyang - Jos Ginsos lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Sayang Sabah - Ebi Kornelis

You're viewing lyrics and music video for Sayang Sabah by Ebi Kornelis.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Sayang Sabah - Ebi Kornelis.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Sayang Sabah - Ebi Kornelis
Lirik lagu Sayang Sabah - Ebi Kornelis


Sayang Sabah di tinggal-tinggalkan
Sumandak saya nangis kasihan
Saya pergi mengumpul berian
Sabar-sabar hormat pergorbanan

Sayang Sabah tempat disusukan
Mama Bapa jaga kesihatan
Tetap pulang masa Ka'amatan
Bulan-bulan kirim penganuan

Nyanyi lagu Sumayau di rantauan
Orang puji apa lagi menari
Makin ramai hormat kebanggaan
Sayang sumandak saya tiada di sini

Sayang Sabah jangan susah hati
Orang-orangmu ke luar negeri
Biar jauh biar bertahun lama
Hujung-hujung tetap pulang juga

Keehhaaa!!!

Disclaimer: Lyrics and music video of Sayang Sabah - Ebi Kornelis provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Sayang Sabah - Ebi Kornelis lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Paie Pambusu Huang - Sharin Amud Shapri

You're viewing lyrics and music video for Paie Pambusu Huang by Sharin Amud Shapri.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Paie Pambusu Huang - Sharin Amud Shapri.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Paie Pambusu Huang - Sharin Amud Shapri
Lirik lagu Paie Pambusu Huang - Sharin Amud Shapri


[1]
Aun ki nambusuan nu huang mu
Suku kalo kumahayam ko
Ra inan ku.. uhh.. sayang..

[2]
Aun ki salah-salah ku riun
Suku inan mu alikot
Antipansuai.. oh.. sayang..

[3]
Paie pambusu huang
Okou yak songulun
Ra iningaan ku
Suku ra matoi

[4]
Paie pangkaus huang
Okou yak songulun
Randalom nu huang
Kando suai intor riun
Iningaan ku..

Repeat [1][2],[3][4],[3][4]

Disclaimer: Lyrics and music video of Paie Pambusu Huang - Sharin Amud Shapri provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Paie Pambusu Huang - Sharin Amud Shapri lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Kalangadan Poingompus - Sharin Amud Shapri

You're viewing lyrics and music video for Kalangadan Poingompus by Sharin Amud Shapri.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Kalangadan Poingompus - Sharin Amud Shapri.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Kalangadan Poingompus - Sharin Amud Shapri
Lirik lagu Kalangadan Poingompus - Sharin Amud Shapri


Kinoibakan nu do sogigisom
Iso kalangadan poingompus
Ingga kaanu monginsasamod
Koinggoritan id ginawo ku

[1]
Piro nodi linaid gisom baino
Au po natagak id ginawo ku
Kakal poinsuni tupus ku dia
Nosilih do kasarahan poingompus

Osorou ku nopo kasari iya
Miginawo om miupus kito
Popolombus lisih om koginawaan
Kalangadan id suang ginawo toh

Uooo..

Repeat [1], hoo..

Nonggo podi do baino natagak
Ko nodi id koposion ku
Minamanau ko mantad doho
Koihadan om kasarahan
Sogigisom..

huu..

Repeat [1], hoo..

Poingompus.. 2x

Disclaimer: Lyrics and music video of Kalangadan Poingompus - Sharin Amud Shapri provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Kalangadan Poingompus - Sharin Amud Shapri lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

Lirik Opurimananku - Sharin Amud Shapri

You're viewing lyrics and music video for Opurimananku by Sharin Amud Shapri.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Opurimananku - Sharin Amud Shapri.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Video: Opurimananku - Sharin Amud Shapri
Lirik lagu Opurimananku - Sharin Amud Shapri


Tupus di tolobou
Pinatahak nu doho
Miagal di konihab
Opurimanan ku
Do noinggoritan..

Batos di noboros
Au’di milo otumbayan
Asaru awayaan
Ralan au osimban
Id piginawaan...

[1]
Pologoso nung iti pilion nu
Tongkiadai oku
Nung asaga ko.. koupusan..

[2]
Opurimanan ku
Ruol ginawo ku diti
Opurimanan ku no
Kumoyon noinggoritan

[3]
Opurimanan ku
Sontob nowonsoi nu
Oi koupusan...

[4]
Lansan ku au no
Dumodog do hiti
Ruol ginawo ku
Monoguang ti tupus toh
Pologoso oku
Mamanau songulunan
Id piginawaan diti..

Repeat [1][2][3][4],[2][3][4]

Disclaimer: Lyrics and music video of Opurimananku - Sharin Amud Shapri provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Opurimananku - Sharin Amud Shapri lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.